Vaakuna

Latinankielisiä lentäviä lauseita

Vaakuna
Pääsivu
Ikuinen Kalenteri
Vanhoja mittayksiköitä
Viisaita lausahduksia
Tutkielmat
Esitelmät
Esseet
Linkit
Latinankielisiä lentäviä lauseita
Tästä kotisivusta; millä, miksi, miten yms.
Mestari itse eli kuka minä olen
Salakirj. ja viestinantojärjestelmiä
Vieraskirja
Sekalaista sälää
Login to ICoLToW
Päivitetty 19.12.2007
© Antti Värri
(antti.varri@tut.fi)
Lauseet aakkosellisessa järjestyksessä latinaksi

A.M.D.G. Ad majorem dei glorium Jumalan kunnian kirkastamiseksi Jesuiittojen tunnuslause
Age quod agis Tee mitä teet Keskity työhösi äläkä siirry sivuseikkoihin
Alea iacta est Arpa on heitetty Caesar Rubiconilla
Amor vincit omnia Rakkaus voittaa kaikki  
Argumentum baculinum Keppi sen todisti  
Audiatur et altera pars Kuultakoon toistakin puolta  
Ave crux, spes unica Terve risti, ainoa toivo  
Bellum omnium contra omnes Kaikkien sota kaikkia vastaan  
Candore notabilis albo Ihmeen valkeana hohtava  
Caveant consules, ne quid detrimenti respublica capiat Pitäkööt konsulit huolta, ettei mikään vaurio kohtaisi valtakuntaa
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam Muuten arvelen, että Karthago olisi hävitettävä Cato vanhempi puheidensa lopuksi
Cogito ergo sum Ajattelen, siis olen  
Concordia res parvae crescunt discordia maximae "hrevi" dilabundur Yksimielisyys vahvistaa vähäisetkin varat/voimat, erimielisyys hajoittaa "pian" suuretkin
Contraria contrariis curantur Vastakohdat parantavat vastakohdat  
Coram isti? Tuon miehen kuullen?  
Cuius regio,eius religio Kenen maa, sen uskonto  
De gustibus non est disputandum Makuasioista ei voi kiistellä  
De mortuis nihil nisi bene Kuolleista ei tule puhua kuin hyvää  
De visu; de auditu; de olfactu Näkemänsä, kuulemansa, haistamansa  
Decies repetita placebit Kymmenen kertaa toistettu on hyödyksi  
Desinit in piscem mulier formosa superno Kauniin naisen patsaalla on kalan pyrstö  
Dies albo notanda lapillo Päivä, joka merkitään valkealla kivellä  
Difficile est satiram non scribere On vaikea olla kirjoittamatta satiiria  
Divide et impera Hajoita ja hallitse  
Divide, ut regnes Hajoita hallitaksesi  
Dixi Olen sanonut/puhunut Puheen lopetus
Dixi et animam levavi Olen sanonut ja mieltäni keventänyt  
Docendo discimus Opettamalla me opimme  
Dominus vobiscum, et cum spriritu tuo Herrä olkoon teidän kanssanne, ja sinunkin sielusi kanssa
Donek eris felix, multos numerabilis amicos Niin kauan kuin olet onnellinen, sinulla on paljon ystäviä.
Dulce et decorum est pro patria mori Suloista ja kunniakasta on kuolla isänmaan puolesta. Horatius
Errare humanum est Erehtyminen on inhimillistä  
Et ne nos inducas in tentatiomen Äläkä johdata meitä kiusaukseen  
Et tu quoque, fili Sinäkin, poikani  
Ex cathedra Julistaa jotakin "istuimeltaan" Viran puolesta, virallisesti
Ex nihilo nihil fit Tyhjästä ei synny mitään  
Ex officio Viran puolesta  
Ex oriente lux Idästä tulee valo  
Ex ungue leonem Kynnestään leijona tunnetaan  
Ex visu amor Rakkautta ensi silmäyksellä  
Extra ecclesian nulla salus Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta  
Fac simile Tee samalla lailla Kopion nimitys
Fac totum Tee kaikki Uskotun "yleismiehen" lisänimi
Festina lente Kiiruhda hätiköimättä  
Fiat justitia, pereat mundus Oikeus tapahtukoon, vaikka maailma menisi nurin  
Fiat lux Tulkoon valkeus  
Finis coronat opus Loppu työn kruunaa (kaunistaa)  
Fugit irreparabile tempus Aika rientää palaamatta koskaan takaisin  
Fugit tempus Aika rientää  
Gloria in excelsis Deo Kunnia jumalalle korkeuksissa  
Gloria victis Kunnia voitetuille  
Haec habui, quae dixi Tämä minulla oli sanottavaa  
Hinc illae lacrimae Siitä nuo kyyneleet Siitä kenkä siis puristi
Homo homini lupus Ihminen on ihmissuvun susi Ihminen on susi ihmiselle
Homo sum, ni(hi)l humani a me alienum puto Olen ihminen, eikä mikään inhimillinen ole minulle vierasta (Terentius)
Horresco referens Kauhistun jo kertoessani  
Idem Samoin  
Ille faciet Hän on sen tekevä Kaarle IX pojastaan Kustaa Aadolfista
Immanis pecoris custor Valtavan lauman vartija  
In hoc signo vinces Tällä merkillä voitat Keisari Konstantinuksen ilmestys (vs. Maxentius)
In medias res Suoraan asiaan  
In Nomen Patris et Filius et Spiritu Sancti Isän, pojan, ja pyhän hengen nimeen  
In vino veritas Viinissä on totuus  
Inter arma silent leges Aseiden keskellä lait vaikenevat Ciceron puheesta Milon puolesta
Inter nos Meidän kesken  
Ira furor brevis est Viha on lyhytaikainen hulluus  
Labor omnia vincit improbus Uuras työ voittaa kaikki Horatius
Lapsus calami Kynän erehdys  
Lapsus linguae Kielen erehdys  
Lukratori te salutant Nousukkaat tervehtivät sinua  
Memento mori Muista, että kuolet  
Mens sana in corpore sano Terve sielu terveessä ruumiissa Juvenalis
Misere mei, Domine Herra, armahda minua  
Multum, non multa Paljon, mutta ei monenlaista, siis laadultaan hyvää Plinius nuorempi
Naturalia non sunt turpia Luonnolliset asiat eivät ole häpeällisiä  
Noli me tangere Älä koske minua Jeesus Maria Magdaleenalle
Noli turbare circulus meos Älkää sotkeko ympyröitäni Arkhimedes roomalaisille
Non licet omnibus adire Brivatum Kaikki eivät voi päästä Brivatesiin  
Non multa, sed multum Ei lukuisia asioita, vaan jokin suuri asia Laatu on tärkeämpi kuin laajuus
Non plus ultra Kauemmas ei voi päästä Herkules kaiversi Gibraltarilla
Non scholae, sed vitae discimus Ei koulua, vaan elämää varten  
Nosce te ipsum Tunne itsesi Sokrateen mielilause, alump. Delfoista
Nulla dies sine linea Ei päivääkään piirrotta Plinius Apelleksesta, maalarista
O sancta simplicitas Oi pyhä yksinkertaisuus Jan Hus roviolla ollessaan 1415
O tempora, o mores Oi aikaa, oi tapoja Cicero
Ora et labora Rukoile ja tee työtä Luostarilaitoksen tunnuksia
Panem et circenses Leipää ja sirkushuveja  
Pax vobiscum Rauha kanssanne  
Per aspera ad astra Vaikeuksien halki tähtien luo Kärsimykset kohottavat ja kirkastavat
Perpetuum mobile Ikiliikkuja  
Pia Vindex Uskollinen kostaja 3. Room. legioonan (Lambaesis) kunnianimi
Plenus venter non studet libenter Kylläinen vatsa ei työskentele mielellään  
Pro Deo, Fide et Patria Jumalan, Uskon ja Isänmaan puolesta  
Pro et contra Puolesta ja vastaan  
Pro forma Muodon vuoksi  
Propelle cutem Aja nahkaa edelläsi Hudsoninlahden kauppayhtiön tunnuslause
Quaerenda pecunia primum est, virtus post nummos Hanki ensin rahaa, niin hyveet tulevat perässä  
Qualis artifex pereo Minkä taiteilijan te minussa menetättekään  
Quid novi Mitä uutta  
Quod erat demonstrandum Mikä oli todistettavaa  
Quot capita, tot sensus Niin monta mieltä kuin miestäkin  
Repetitio est mater studiorum / mater omnium discendi Kertaaminen on opintojen äiti / Kertaus on kaiken oppimisen äiti
Requiem aeternam dona eis Ikuinen lepo heille  
Requiescat in pace Levätköön rauhassa  
Sapienti sat Viisaalle kylliksi; viisas ymmärtää vähemmästäkin  
Si vis pacem, para bellum Jos tahdot rauhaa, hankkiudu sotaan  
Sic itur ad astra Niin kohotaan tähtiin  
Sic transit gloria mundi Niin katoaa mainen kunnia  
Sic volo, sic jubeo Niin tahdon, niin käsken Se on tahtoni, se on käskyni
Sine ira et studio Ilman vihaa ja harrastusta Tacitus tasapuolisuudesta
Soli Deo gloria Kunnia yksin jumalalle  
Te Deum laudamus Sinua, Jumala, me kiitämme Te Deumin alku
Tempore mutantur et nos mutantur in illis Ajat muuttuvat ja me muutumme niiden mukana  
Tres faciunt collegium Kolme muodostaa kokouksen  
V. C. Vi coactum Väkivallan pakottamana  
Vae victis Voi voitettuja (Gall. sotapäällikkö room. vangeille heittäessään miekkansa lisäpainoksi lunnaisiin)
Variatio delectat Vaihtelu ilahduttaa  
Virescit vulnure virtus Haavojen ohella hyve kukoistaa  
Viribus impossibile Lausua sitä en jaksa  
Vox audita perit, littera scripta manet Sanottu sana katoaa, kirjoitettu sana pysyy